پیچک

سفارش تبلیغ
صبا ویژن
این تویی که اغیار را ازدل های دوستانت زدودی تا آن که جز تو را دوست نداشتند ...آن که تو را از دست داد، چه به دست آورد ؟ و آن که تو را یافت، چه از دست داد ؟ آن که جز تو را به عنوان عوض پذیرفت، زیان کرد . [امام حسین علیه السلام ـ در دعایش ـ]
مشخصات مدیروبلاگ
 
علی کاظمی[10]
علی کاظمی- کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی- تهران

خبر مایه
درباره ی جنسیت و جنسیت پنهان در زبان فارسی در منابع فراوانی از جمله منابع زیر می‌توان مطالب سودمندی پیدا نمود: 1- امینی، امیر قلی 1369 فرهنگ عوام، تفسیر امثال و اصطلاحات زبان فارسی، انتشارات دانشگاه اصفهان 2- خضرائی، امین 1382، امثال و حکم ایرانی، انتشارات دانشگاه شیراز 3- دهخدا، علی اکبر 1373، لغت نامه جلد 12 چاپ اول، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 4- دهخدا، علی اکبر1352، امثال و حکم، تهران، چاپ سوم، انتشارات مهر 5- حجازی، بهجت السادات 1383، نیمه‌ی لطیف آفرینش در اندیشه‌ی مولا نا، مجله دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی مشهد شماره‌ی146. 6- ساپیر، ادوارد، زبان، درآمدی بر مطالعه‌ی سخن، ترجمه‌ی علی محمد حق‌شناس، تهران انتشارات سروش، 1373. 7- سروش، عبدالکریم1375، مثنوی معنوی، تهران ناشر علمی و فرهنگی 8- شکورزاده، ابراهیم1380، 12 هزار مثل فارسی و سی هزار مثل فارسی معادل آن، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی. 9- روبینز، آر،اچ، تاریخ مختصر زبان شناسی، ترجمه دکتر علی محمد حق شناس، تهران، نشر مرکزی 1370 10-شاملو، احمد، 1357 کتاب کوچه، فرهنگ لغات، اصطلاحات، تعبیرات و ضرب‌المثل‌های فارسی، تهران، انتشارات مازیار. 11-صفوی، کوروش1379، درآمدی بر جامعه شناسی، تهران انتشارات هرمس. 12-صفوی،کوروش، 1366 ، نگاهی تازه به معنی شناسی، نشر مرکز. 13- علی نژاد، بتول، 1381، بررسی نسبی گرایانه مقوله جنس در راستای تحول زبان فارسی، مجموعه‌ی مقالات نخستین همایش ملی ایران شناسی، تهران. 14-مشکوه‌الدینی، مهدی 1379، توصیف و آموزش زبان فارسی، چاپ اول، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 15- منصور نژاد، محمد، برابری زن و مرد، رویا یا واقعیت، روزنامه ایران، چهاردهم تیرماه1380 16-هنله، پول، 1378، زبان، اندیشه و فرهنگ ، ترجمه و تالیف یدالله موقن، تهران،